Drempelonderzoek

Wilt u graag weten welke type vervolgonderwijs goed zou aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u bij mijn RT praktijk terecht voor het Drempelonderzoek.

Het Drempelonderzoek is een Cotan goedgekeurde toets (net als de Cito-eindtoets) die gebruikt wordt voor een niveaubepaling op de vakgebieden begrijpend lezen, woordenschat, rekenen, technisch lezen en spelling. Vanuit de verschillende niveaus wordt een schooladvies opgesteld, waarbij er qua normering rekening wordt gehouden met de afnamemaand. Bij een afname in februari moet een leerling bijvoorbeeld meer antwoorden goed hebben om tot hetzelfde advies te komen dan bij een afname in oktober. De toets kan daardoor het hele jaar worden afgenomen, hoewel de voorkeur ligt in het najaar i.v.m. de adviesperiode.
Daarnaast gebruik ik de toets om eventuele hiaten in de leerstof op te sporen, zodat hier nog extra aandacht aan besteed kan worden tijdens de lessen.

De afname duurt ongeveer één dagdeel. Daarna volgt de uitslag die ik aan u zal toelichten en waarvan u een schriftelijke rapportage krijgt. Ik besteed in het verslag niet alleen aandacht aan de uitkomst van het onderzoek, maar ook aan de leerstofgebieden waar uw zoon/dochter nog moeite mee heeft zodat u hierin meer inzicht krijgt en eventueel gerichte hulp kunt zoeken.

U kunt de uitslag van het onderzoek delen met de basisschool van uw kind, als extra informatie tijdens het adviestraject. Naast de schoolresultaten (en eventueel het NIO intelligentieonderzoek) is het drempelonderzoek een goed middel om in te schatten welk type voortgezet onderwijs het beste aansluit bij uw zoon/dochter.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op.

Onderzoek bij hoogbegaafdheid en leerproblemen