Executieve functies

‘Hij is wel slim, maar…’ is een veel gehoorde uitspraak. Soms hebben kinderen wel voldoende cognitieve capaciteiten, maar komen ze toch niet goed tot leren. Ze hebben moeite om hun werk op te starten, door te werken, de instructie te onthouden of om afleidingen om hun heen te negeren. Mogelijk is er dan sprake van een probleem met de executieve vaardigheden.

Executieve functies zijn momenteel een veelbesproken onderwerp binnen het onderwijs. Onder de executieve functies worden verstaan; de hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Denk hierbij aan impulsbeheersing, flexibiliteit, taakinitiatie, werkgeheugen, emotieregulatie en gedragsevaluatie.
Naast (of wellicht zelfs méér dan) intelligentie vormen de executieve functies een belangrijke voorspeller van schoolsucces.

Ik kan jou helpen meer inzicht te krijgen in de executieve functies van jouw kind, door middel van vragenlijsten en enkele testen op het gebied van planning & organisatie,  aandacht/concentratie en werkgeheugen. Ik zal gerichte tips geven om de executieve functies van jouw kind te versterken.

Onderzoek bij hoogbegaafdheid en leerproblemen