Onderzoek

  • Zouden jullie graag meer inzicht willen in de leermogelijkheden van jullie kind? Of zouden jullie willen weten wat de sterke en minder sterke kanten uit zijn/haar intelligentieprofiel zijn? Dat kan!

U kunt in mijn praktijk terecht voor verschillende typen onderzoek. Maar wanneer kies je nou voor welk type onderzoek? Lees erover in mijn blog!

Als afgestudeerd psychodiagnostisch specialist in het onderwijs ben ik gespecialiseerd in het afnemen van een uitgebreid didactisch onderzoek (onderzoek naar de verschillende vakgebieden) en in het doen van psychodiagnostisch onderzoek naar bijvoorbeeld de intelligentie, dyslexie, aandacht/concentratie, (werk)geheugen en executieve functies.
Aan de hand van uw hulpvraag zal ik de benodigde testen selecteren om deze vragen te kunnen beantwoorden. U krijgt van mij vooraf een offerte.

Intelligentieonderzoek
Ik kan onderzoek doen naar de leermogelijkheden van uw kind, door middel van een capaciteitenonderzoek (IQ-test).
De vernieuwde WISC-V-NL, een algemene intelligentietest voor kinderen van 6-16 jaar, is sinds kort uitgegeven. De test geeft naast de algemene intelligentie (totaal-IQ) ook inzicht in de mogelijkheden van uw kind op het gebied van verbaal begrip, visueel-ruimtelijke vaardigheden, abstract redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid.  Ik kan u inzicht geven in het niveau van uw kind en de sterke en minder sterke kanten uit het intelligentieprofiel.
U ontvangt tijdens het nagesprek een verslag met daarin de bevindingen en handelingsadviezen.

Onderzoek executieve functies
‘Hij is wel slim, maar…’ is een veel gehoorde uitspraak. Soms hebben kinderen wel voldoende cognitieve capaciteiten, maar komen ze toch niet goed tot leren. Ze hebben moeite om hun werk op te starten, door te werken, de instructie te onthouden of om afleidingen om hun heen te negeren. Mogelijk is er dan sprake van een probleem met de executieve functies.
Ik kan u helpen meer inzicht te krijgen in de executieve functies van het kind, door middel van een testen op het gebied van aandacht/concentratie, executieve functies en werkgeheugen. Ik zal gerichte tips geven om de executieve functies te versterken.
Het onderzoek naar de executieve functies is een waardevolle aanvulling op het intelligentieonderzoek. Executieve functies voorspellen namelijk in grote mate de kans op schoolsucces, mogelijk zelfs nog meer dan de intelligentie.

Uitgebreid onderzoek
Soms gaat het op school niet goed met kinderen, maar is de oorzaak hiervan niet duidelijk. Het is in dat geval mogelijk om een ‘uitgebreid onderzoek’ af te nemen in mijn praktijk om meer zicht te krijgen op verschillende aspecten die kunnen meespelen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de intelligentie, maar worden ook de executieve functies, eigen competentiebeleving en de persoonlijkheid in kaart gebracht.
U ontvangt tijdens het nagesprek een verslag met daarin de bevindingen en handelingsadviezen.

Voor de psychologische onderzoeken werk ik in samenwerking met en onder supervisie van een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog. Het voordeel hiervan is dat er altijd 2 mensen naar een casus kijken, met elkaar overleggen en dat de expertise van zowel het onderwijs als de psychodiagnostiek zo bij elkaar komen. Daarnaast kunnen de kosten lager worden gehouden.

Dyslexieonderzoek
Het is mogelijk om binnen mijn praktijk een dyslexieonderzoek af te nemen. Kijk voor meer informatie op mijn pagina over dyslexie.

Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen