Onderzoek

  • Zouden jullie graag meer inzicht willen in de leermogelijkheden van jullie kind? Of zouden jullie willen weten wat de sterke en minder sterke kanten uit zijn/haar intelligentieprofiel zijn?
  • Is er mogelijk sprake van dyslexie en/of dyscalculie?
  • Loopt jouw kind tegen problemen aan op school en zou je graag willen dat ik meekijk om een mogelijk oorzaak te achterhalen en tips voor begeleiding? Dat kan!

Je kan in mijn praktijk terecht voor verschillende typen onderzoek. Maar wanneer kies je nou voor welk type onderzoek? Lees erover in mijn blog!

Als afgestudeerd psychodiagnostisch specialist in het onderwijs ben ik gespecialiseerd in het afnemen van verschillende typen onderzoek. Dit kan een uitgebreid didactisch onderzoek (onderzoek naar de verschillende vakgebieden) zijn of een psychodiagnostisch onderzoek naar bijvoorbeeld de intelligentie, dyslexie, dyscalculie, aandacht/concentratie, (werk)geheugen, persoonlijkheidskenmerken en executieve functies.
Aan de hand van jullie hulpvraag zal ik de benodigde testen selecteren om deze vragen te kunnen beantwoorden. Je krijgt van mij vooraf een overzicht van de kosten van het onderzoek.
Voor de psychodiagnostische onderzoeken werk ik samen met en onder supervisie van een BIG geregistreerde GZ-psycholoog. Het voordeel hiervan is dat er altijd 2 mensen naar een casus kijken, met elkaar overleggen en dat de expertise van zowel het onderwijs als de psychodiagnostiek zo bij elkaar komen. Daarnaast kunnen de kosten lager worden gehouden.
Je ontvangt tijdens het nagesprek een uitgebreid verslag met daarin de bevindingen en handelingsadviezen.

Intelligentieonderzoek
Ik kan onderzoek doen naar de leermogelijkheden van jouw kind, door middel van een capaciteitenonderzoek (IQ-test). Ik maak hiervoor gebruik van de WPPSI-IV-NL (een intelligentietest voor jonge kinderen van 2,5 -7 jaar) de WISC-V-NL (een algemene intelligentietest voor kinderen van 6-16 jaar) en de KIQT+ (een intelligentietest speciaal ontworpen voor vermoedelijk meer- en hoogbegaafde kinderen van 5-11 jaar). Deze testen geven naast de algemene intelligentie (totaal-IQ) ook inzicht in de mogelijkheden van jouw kind op het gebied van verbaal begrip, visueel-ruimtelijke vaardigheden, abstract redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid.  Ik kan jou inzicht geven in het niveau van jouw kind en de sterke en minder sterke kanten uit zijn/haar intelligentieprofiel. 

Dyslexie-onderzoek
Je kan bij mij terecht voor een dyslexie-onderzoek. Een standaard dyslexieonderzoek bestaat naast onderzoek naar de lees- en spellingvaardigheden ook uit onderzoek naar taakgerelateerde vaardigheden (zoals fonologisch bewustzijn, benoemsnelheid) en een intelligentieonderzoek. Wanneer er sprake is van dyslexie dan zal er een dyslexieverklaring worden opgesteld.

Wanneer ik denk dat jouw zoon/dochter in aanmerking komt voor een onderzoek naar ernstige dyslexie volgens de vergoede regeling dan zal ik jullie doorverwijzen.

Dyscalculie-onderzoek
Je kan bij mij ook terecht voor een dyscalculie-onderzoek. Een dyscalculie-onderzoek bestaat uit een intelligentieonderzoek, een rekenonderzoek en een onderzoek naar onderliggende verklaringen voor de rekenproblematiek, zoals problemen in de aandacht, geheugen, executieve functies en rekenangst. Wanneer er sprake is van dyscalculie dan zal er een dyscalculieverklaring worden opgesteld.

Onderzoek executieve functies
‘Hij is wel slim, maar…’ is een veel gehoorde uitspraak. Soms hebben kinderen wel voldoende cognitieve capaciteiten, maar komen ze toch niet goed tot leren. Ze hebben moeite om hun werk op te starten, door te werken, de instructie te onthouden of om afleidingen om hun heen te negeren. Mogelijk is er dan sprake van een probleem met de executieve functies.
Ik kan hierbij helpen door meer inzicht te geven in de executieve functies van jouw kind, door middel van testen op het gebied van aandacht/concentratie, executieve functies en werkgeheugen. Ik zal gerichte tips geven om de executieve functies te versterken.
Het onderzoek naar de executieve functies is een waardevolle aanvulling op het intelligentieonderzoek. Executieve functies voorspellen namelijk in grote mate de kans op schoolsucces, mogelijk zelfs nog meer dan de intelligentie.

Uitgebreid onderzoek
Soms gaat het op school niet goed met kinderen, maar is de oorzaak hiervan niet duidelijk. Het is in dat geval mogelijk om een ‘uitgebreid onderzoek’ af te nemen in mijn praktijk om meer zicht te krijgen op verschillende aspecten die kunnen meespelen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de intelligentie, maar worden ook neuropsychologische functies en de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart gebracht. Afhankelijk van jullie hulpvraag zal ik de benodigde testen selecteren.

Onderzoek bij hoogbegaafdheid en leerproblemen