Over mij

Onderwijs en psychodiagnostiek komen in mijn praktijk bij elkaar.
Ik heb, sinds 2004, 16 jaar lang in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht, intern begeleider en remedial teacher. Daarnaast heb ik de specialisatie ‘Psychodiagnostiek in het Onderwijs’ afgerond. De afgelopen jaren heb ik mij verder gespecialiseerd in psychodiagnostiek, intelligentie, dyslexie, dyscalculie, meer- en hoogbegaafdheid en neurodiagnostiek. In 2022 heb ik de postmaster opleiding ‘Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen’ van Rinogroep, Utrecht en de studie ‘Psychologie van hoogbegaafdheid’ afgerond. Tot medio 2025 volg ik de 2-jarige opleiding tot ‘Specialist Dubbel Bijzondere Leerlingen’, gericht op begeleiding van kinderen bij wie sprake is van zowel hoogbegaafdheid als dyslexie/dyscalculie/AD(H)D/ASS.
Sinds 2020 werk ik als psychologisch assistent op de afdeling Kindergeneeskunde medische psychologie in een ziekenhuis, waar ik verantwoordelijk ben voor het uitvoeren van de psychodiagnostische onderzoeken (intelligentie-, persoonlijkheids- en neuropsychologisch onderzoek) bij patiënten tot 18 jaar.

Sinds 2014 heb ik mijn praktijk ‘Margriet Smit Psychodiagnostiek’, ook wel bekend als ‘Margriet Smit Leerondersteuning’, in Hoofddorp. Ouders en scholen konden sindsdien in mijn praktijk terecht voor onderzoek en remedial teaching, inmiddels richt ik mij volledig op psychodiagnostiek. Ik werk voor de psychodiagnostische onderzoeken onder supervisie van een BIG geregistreerde GZ-Psycholoog en  een Orthopedagoog-Generalist. Zo kijken we altijd samen naar een casus.

Ik heb veel kennis en ervaring op het gebied van:

 • Het uitvoeren van didactisch onderzoek
 • Psychodiagnostisch onderzoek
 • Intelligentieonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Executieve functies
 • Dyslexie
 • Ernstige rekenproblemen en dyscalculie
 • Adaptief onderwijs en het aanpassen van leerstof aan de onderwijsbehoeften van een leerling
 • Meer-/hoogbegaafdheid
 • Faalangst
 • Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief
 • Leren leren
 • Het observeren van kinderen
 • Braillelezen
 • NT2
 • TOS
 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • AD(H)D

Ik ben lid van de Vereniging Van Psychodiagnostisch Werkenden (www.devvp.nl)  en sta geregistreerd als Psychodiagnostisch Werkende bij Registerplein. Ik werk volgens de beroepscode voor psychodiagnostisch werkenden en zorg ervoor dat mijn kennis op peil blijft. Mijn praktijk is opgenomen in het HB register.

Naast mijn werk binnen het onderwijs ben ik moeder van een dochter van 15 jaar, hou ik van pianospelen, reizen en lezen en heb ik mij jarenlang ingezet voor kinderen in achterstandssituaties in Indonesië via de stichting die ik daarvoor had opgericht. 

Margriet Smit
Psychodiagnostisch specialist in het onderwijs

Onderzoek bij hoogbegaafdheid en leerproblemen