Scholen

Scholen kunnen van mijn diensten gebruik maken voor bijvoorbeeld het uitvoeren van psychodiagnostisch/ didactisch onderzoek en/of een schoolobservatie. Ik kijk en denk graag mee om te achterhalen wat de oorzaak is van de problemen op school en wat mogelijke tips voor begeleiding van de leerling zijn.

Wanneer er op school een rustige werkruimte beschikbaar is kan het onderzoek op school plaatsvinden, om zo te zorgen voor een minder grote belasting bij de leerling.

Onderzoek bij hoogbegaafdheid en leerproblemen