Tarieven

De tarieven die ik hanteer in 2022 zijn als volgt:

Gratis kennismakingsgesprek
Dit kan zowel persoonlijk als telefonisch.

Didactisch onderzoek
€65,00 p/u.  Onderzoek op de afgesproken vakgebieden, inclusief
uitgebreid verslag en (telefonisch) nagesprek met
handelingsadviezen.

Psychodiagnostisch onderzoek
€65,00 p/u.  Onderzoek naar de afgesproken gebieden, inclusief
verslag en  nagesprek met  handelingsadviezen.

Intelligentieonderzoek
€450,00 Afname WISC-V-NL / WPPSI-IV-NL / KIQT+ inclusief verslag en nagesprek met handelingsadviezen.
Afnameduur: 1 dagdeel.

Neuropsychologisch onderzoek
€850,00 waaronder afname WISC-V-NL, inclusief verslag en nagesprek met handelingsadviezen.
Afnameduur: 2 dagdelen.

Dyslexie onderzoek
€850,00. Onderzoek gericht op intelligentie, technisch lezen en spelling en verklaring van de problematiek, inclusief verslag , nagesprek met handelingsadviezen en dyslexieverklaring indien van toepassing. Afnameduur: 2 dagdelen

Dyscalculie onderzoek
€1195,00. Onderzoek gericht op intelligentie, rekenvaardigheden en verklaring van de problematiek, inclusief verslag , nagesprek met handelingsadviezen en dyscalculieverklaring indien van toepassing. Afnameduur: 3 dagdelen

Uitgebreid onderzoek
€995,00 Afname WISC-V-NL, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek, inclusief verslag en nagesprek met handelingsadviezen.

Drempelonderzoek
€65,00 p/u.  Duur: ongeveer 1 dagdeel. Daarna volgt een
schriftelijke rapportage en telefonisch nagesprek.

Algemene voorwaarden:
De kosten voor onderzoek zullen op de laagste onderzoeksdag gefactureerd worden en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Het is mogelijk dat ik bij een uitgebreid onderzoek van tevoren een factuur stuur ter hoogte van 50% van het totaalbedrag.
Omdat ik een tijd voor uw kind reserveer ga ik er vanuit dat uw kind er zal zijn, bij verzuim ben ik genoodzaakt de gemiste onderzoeksdag in rekening te brengen. In het geval van ziekte is het mogelijk het onderzoek te verzetten naar een nader te bepalen tijdstip. In overige gevallen zal ik bij annulerling tot 48 uur van tevoren 50% in rekening brengen.

Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen