Tarieven

Diagnostiek is altijd maatwerk. Samen kijken we naar de hulpvraag en zal ik bijpassende testen selecteren. Hierover ga ik met jullie in gesprek en vooraf zal ik altijd een indicatie van de kosten geven.

Ter indicatie hieronder de tarieven die ik hanteer:

Gratis kennismakingsgesprek
Dit kan zowel persoonlijk als telefonisch.

Didactisch onderzoek
€525,00 Afname van een didactisch onderzoek naar de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen inclusief verslag en nagesprek met handelingsadviezen.
Afnameduur: 1 dagdeel

Intelligentieonderzoek
€525,00 Afname WISC-V-NL / WPPSI-IV-NL inclusief verslag en nagesprek met handelingsadviezen.
Afnameduur: 1 dagdeel.

Onderzoek meer- en hoogbegaafdheid
€625,00 Afname KIQT+ en WISC-V-NL / WPPSI-IV-NL, Spelobservatie, HiPIC  inclusief verslag en nagesprek met handelingsadviezen. Tegen een kleine meerprijs kunnen de SEV/VOHAD/VOHAS toegevoegd worden.
Afnameduur: 1 dagdeel.

Dyslexie onderzoek
€925,00. Onderzoek gericht op intelligentie, technisch lezen en spelling en verklaring van de problematiek, inclusief verslag , nagesprek met handelingsadviezen en dyslexieverklaring indien van toepassing.
Afnameduur: 2 dagdelen

Dyscalculie onderzoek
€1295,00. Onderzoek gericht op intelligentie, rekenvaardigheden en verklaring van de problematiek, inclusief verslag , nagesprek met handelingsadviezen en dyscalculieverklaring indien van toepassing. Afnameduur: 3 tot 4 dagdelen

Follow-up in de klas
€425. Follow-up na een onderzoek. Ik loop een dagdeel mee met de leerling om te zien welke adviezen in de praktijk zijn gebracht en
’s middags volgt een coaching gesprek met de leerkracht. Inclusief kort verslag.

Voel je SENANG, faalangstreductietraining
€595,00 Twee intensieve dagdelen gericht op faalangstreductie.

Algemene voorwaarden:
De kosten voor onderzoek zullen op de laatste onderzoeksdag gefactureerd worden en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Het is mogelijk dat ik bij een uitgebreid onderzoek van tevoren een factuur stuur ter hoogte van 50% van het totaalbedrag.
Omdat ik een tijd voor uw kind reserveer ga ik er vanuit dat uw kind er zal zijn, bij verzuim ben ik genoodzaakt de gemiste onderzoeksdag in rekening te brengen. In het geval van ziekte is het mogelijk het onderzoek te verzetten naar een nader te bepalen tijdstip. In overige gevallen zal ik bij annulering tot 48 uur van tevoren 50% in rekening brengen.

Onderzoek bij hoogbegaafdheid en leerproblemen