Tarieven

De tarieven die ik hanteer in 2021 zijn als volgt:

Gratis kennismakingsgesprek
Dit kan zowel persoonlijk als telefonisch.

Individuele begeleiding in mijn praktijk
€45,00 per les van 45 minuten.

Individuele begeleiding op school
€50,00 per les van 45 min. Dit bedrag is inclusief reiskosten.

Didactisch onderzoek
€55,00 p/u.  Onderzoek op de afgesproken vakgebieden, inclusief
uitgebreid verslag en (telefonisch) nagesprek met
handelingsadviezen.

Psychodiagnostisch onderzoek
€65,00 p/u.  Onderzoek naar de afgesproken gebieden, inclusief
verslag en  nagesprek met  handelingsadviezen.

Intelligentieonderzoek
€450,00 Afname WISC-V-NL inclusief verslag en nagesprek met handelingsadviezen. Afnameduur: 1 dagdeel.

Onderzoek executieve functies
€850,00 waaronder afname WISC-V-NL, inclusief verslag en nagesprek met handelingsadviezen. Afnameduur: 2 dagdelen.

Dyslexie onderzoek
€850,00. Onderzoek gericht op technisch lezen en spelling, CB& WL,  FAT-R en WISC-V-NL inclusief verslag , nagesprek met handelingsadviezen en dyslexieverklaring indien van toepassing. Afnameduur: 2 dagdelen

Uitgebreid onderzoek
€995,00 Afname WISC-V-NL, onderzoek executieve functies en persoonlijkheidsonderzoek, inclusief verslag en nagesprek met handelingsadviezen.

Drempelonderzoek
€99,00.  Duur: ongeveer 1 dagdeel. Daarna volgt een
schriftelijke rapportage en telefonisch nagesprek.

Wilt u meer weten over de totstandkoming van deze tarieven, klik dan hier.

Algemene voorwaarden:
De kosten voor onderzoek of begeleiding zullen maandelijks gefactureerd worden en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. De eerste 4 lessen dienen vooraf te worden voldaan.
Omdat ik een tijd voor uw kind reserveer ga ik er vanuit dat uw kind er zal zijn, bij verzuim ben ik genoodzaakt de gemiste les in rekening te brengen. In het geval van ziekte is het mogelijk de les te verzetten naar een nader te bepalen tijdstip. In overige gevallen zal ik bij annulering tot 48 uur van
tevoren 50% in rekening brengen.
Graag 4 weken van tevoren aangeven indien u de lessen wilt beëindigen.

Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen