Meer-/ hoogbegaafdheid

Regelmatig komt het voor dat kinderen meer aankunnen dan de
reguliere leerstof op school biedt. Gelukkig spelen veel moderne
lesmethoden hierop in en worden de opdrachten op verschillende niveaus aangeboden. Voor veel kinderen is dit voldoende, maar er is een groepje leerlingen dat behoefte heeft aan meer uitdaging.

Men spreekt van hoogbegaafdheid wanneer 3 componenten goed ontwikkeld zijn, namelijk een hoge intelligentie (IQ >130) en een hoge motivatie & creativiteit. Maar het komt zeer regelmatig voor dat niet alle drie de componenten in dezelfde mate ontwikkeld zijn.

Voor deze groep kinderen kan ik het volgende betekenen:

  • Ik kan de leermogelijkheden van uw kind bepalen door middel van het afnemen van een capaciteitenonderzoek (IQ-test).
  • Ik kan onderzoeken waar uw kind staat in zijn ontwikkeling op de verschillende vakgebieden en zijn/haar leervoorsprong aangeven (didactisch onderzoek). Eventuele hiaten komen aan het licht en hier kan ik vervolgens gericht begeleiding op bieden.

Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen