Meer-/ hoogbegaafdheid

Regelmatig komt het voor dat kinderen meer aankunnen dan de
reguliere leerstof op school biedt. Gelukkig spelen veel moderne
lesmethoden hierop in en worden de opdrachten op verschillende niveaus aangeboden. Voor veel kinderen is dit voldoende, maar er is een groep leerlingen dat behoefte heeft aan meer uitdaging.

Men spreekt van hoogbegaafdheid wanneer 3 componenten goed ontwikkeld zijn, namelijk een hoge intelligentie (IQ >130) en een hoge motivatie & creativiteit. Maar het komt zeer regelmatig voor dat niet alle drie de componenten in dezelfde mate ontwikkeld zijn.

Voor deze groep kinderen kan ik het volgende betekenen:

  • Ik kan de leermogelijkheden van jouw kind bepalen door middel van het afnemen van een capaciteitenonderzoek (IQ-test). Daarnaast zal ik nagaan of er ook sprake is van een hoge motivatie en een grote mate van creativiteit.
  • Ik kan door middel van een didactisch onderzoek kijken waar jouw kind staat in zijn ontwikkeling op de verschillende vakgebieden en zijn/haar leervoorsprong aangeven (didactisch onderzoek). Eventuele hiaten komen aan het licht en hier kan ik vervolgens gericht tips op geven.

Ik heb nascholingen gevolgd op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, zoals trainingen in afname van intelligentieonderzoek bij meer- en hoogbegaafde kinderen, dyslexie-onderzoek bij hoogbegaafde leerlingen en didactisch onderzoek bij hoogbegaafde leerlingen.

Nieuw in mijn praktijk is de KIQT+, een intelligentietest speciaal ontwikkeld voor vermoedelijk meer- en hoogbegaafde kinderen. Deze test heeft een bereik van een IQ van 105 tot 170 en meet de fluïde intelligentie, de visueel-ruimtelijke vaardigheden en de kwantitatief redeneervaardigheden. De test kan afgenomen worden bij kinderen van 5 tot en met 10 jaar oud.

Omdat, in mijn ogen, (school)succes door meer bepaald wordt dan alleen een hoge intelligentie en ik het belangrijk vind een compleet beeld van de ontwikkeling van een kind te geven neem ik deze test in combinatie met de WISC-V af. Hierdoor krijgen we ook zicht op de verbale, visueel-ruimtelijke en abstracte vaardigheden, het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid. Verder bestaat het begaafdheidsonderzoek uit de HiPIC persoonlijkheidsvragenlijst en een observatie tijdens het spelen van een smartgame. Afhankelijk van jullie hulpvraag kunnen we nog extra tests selecteren.

Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen