Meer-/ hoogbegaafdheid

Regelmatig komt het voor dat kinderen meer aankunnen dan de reguliere leerstof op school biedt. Gelukkig spelen veel moderne lesmethoden hierop in en worden de opdrachten op verschillende niveaus aangeboden. Voor veel kinderen is dit voldoende, maar er is een groep leerlingen die behoefte heeft aan meer uitdaging.

Bij kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel is sprake van een hoge intelligentie (>130). Of dit ontwikkelingspotentieel optimaal tot uiting komt is volgens literatuur mede afhankelijk van een hoge mate van motivatie en creativiteit. Maar het komt zeer regelmatig voor dat niet alle drie de componenten in dezelfde mate ontwikkeld zijn. 

Voor (vermoedelijk) meer- of hoogbegaafde kinderen kan ik het volgende betekenen:

  • Ik kan de leermogelijkheden van jouw kind bepalen door middel van het afnemen van een capaciteitenonderzoek (IQ-test). Daarnaast zal ik nagaan of er ook sprake is van een hoge motivatie en een grote mate van creativiteit.
  • Ik kan door middel van een didactisch onderzoek kijken waar jouw kind staat in zijn ontwikkeling op de verschillende vakgebieden en zijn/haar leervoorsprong aangeven. Eventuele hiaten komen aan het licht en hier kan ik vervolgens gericht tips op geven. We kijken welke leerstof aansluit bij de ontwikkeling van jouw kind en hoe hij/zij in de klas het beste kan worden geholpen.

Ik heb diverse nascholingen gevolgd op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, zoals trainingen in afname van intelligentieonderzoek bij meer- en hoogbegaafde kinderen, dyslexie-onderzoek bij hoogbegaafde leerlingen en didactisch onderzoek bij hoogbegaafde leerlingen. Momenteel volg ik de opleiding tot Specialist Dubbel Bijzondere Leerlingen: kinderen bij wie er naast hoogbegaafdheid ook sprake is van dyslexie/dyscalculie/ ASS/ADHD.

Ik werk in mijn praktijk met de KIQT+, een intelligentietest speciaal ontwikkeld voor vermoedelijk meer- en hoogbegaafde kinderen. Deze test heeft een bereik van een IQ van 105 tot 170 en meet de fluïde intelligentie (abstract redeneren), de visueel-ruimtelijke vaardigheden en de kwantitatief redeneervaardigheden. Deze test kan afgenomen worden bij kinderen van 5 tot en met 10 jaar oud.

Omdat, in mijn ogen, (school)succes door meer bepaald wordt dan alleen een hoge intelligentie en ik het belangrijk vind een compleet beeld van de ontwikkeling van een kind te geven neem ik deze test in combinatie met de WISC-V af, of bij jongere kinderen de WPPSI-IV. Hierdoor krijgen we ook zicht op de verbale, visueel-ruimtelijke en abstracte vaardigheden, het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid. Verder bestaat het begaafdheidsonderzoek uit de HiPIC persoonlijkheidsvragenlijst, een creatieve tekentest en een observatie tijdens het spelen van een smartgame. Afhankelijk van jullie hulpvraag kunnen we nog extra tests of vragenlijsten selecteren.

Onderzoek bij hoogbegaafdheid en leerproblemen