Werkwijze

Ik start graag met een kort (gratis) kennismakingsgesprek om u en uw kind te leren kennen. In dit gesprek wordt de reden van aanmelding duidelijk en kan ik mijn werkwijze toelichten.

Vervolgens zal er een afspraak gemaakt worden voor psychodiagnostisch/didactisch  onderzoek, om meer inzicht te krijgen in de (leer)ontwikkeling van uw kind. Via verschillende toetsen breng ik de cognitieve vermogens en/of het huidige niveau op de verschillende vakgebieden in kaart, analyseer ik de leerproblemen en zal ik handelingsadviezen geven voor begeleiding van uw kind. Hier ontvangt u later een uitgebreid verslag van dat ik zal toelichten in een persoonlijk gesprek.

Wanneer ik denk dat uw kind meer gebaat is bij een andere vorm van hulpverlening dan zal ik u uiteraard doorverwijzen.

Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen