Werkwijze

Ik start graag met een kort (gratis) kennismakingsgesprek om jou en jouw kind te leren kennen. In dit gesprek wordt de reden van aanmelding duidelijk en kan ik mijn werkwijze toelichten. Dit gesprek kan zowel in mijn praktijk als telefonisch plaatsvinden.

Vervolgens zal er een afspraak gemaakt worden voor psychodiagnostisch/didactisch  onderzoek, om meer inzicht te krijgen in de (leer)ontwikkeling van jouw kind. Via verschillende toetsen breng ik de cognitieve vermogens en/of het huidige niveau op de verschillende vakgebieden in kaart, analyseer ik de leerproblemen en zal ik handelingsadviezen geven voor begeleiding van jouw kind. Hier ontvang je later een uitgebreid verslag van dat ik zal toelichten in een persoonlijk gesprek. Dit gesprek kan zowel in mijn praktijk als online via beeldbellen plaatsvinden. Dit laatste is erg handig voor gezinnen die verder weg wonen.

Wanneer ik denk dat  jouw kind meer gebaat is bij een andere vorm van hulpverlening dan zal ik jullie uiteraard doorverwijzen.

Onderzoek bij hoogbegaafdheid en leerproblemen