Werkwijze

Ik start graag met een kort (gratis) kennismakingsgesprek om u en uw kind te leren kennen. In dit gesprek wordt de reden van aanmelding duidelijk en kan ik mijn werkwijze toelichten.

Vervolgens zal er een afspraak gemaakt worden voor psychodiagnostisch/didactisch  onderzoek, om meer inzicht te krijgen in de leerontwikkeling van uw kind. Via verschillende toetsen breng ik het huidige niveau op de verschillende vakgebieden in kaart, analyseer ik de leerproblemen en zal ik handelingsadviezen geven voor begeleiding van uw kind. Hier ontvangt u later een verslag van. Wanneer de school van uw kind al uitgebreid onderzoek heeft gedaan, dan zal ik deze informatie uiteraard gebruiken. In dat geval is er wellicht geen aanvullend onderzoek meer nodig.

Wanneer het leerprobleem een duidelijk afgebakend gebied betreft kan overgegaan  worden tot remedial teaching/ bijles. We spreken af op welke leergebieden ik uw kind ga begeleiden en hiervoor stel ik een begeleidingsplan op. Regelmatig houd ik u op de hoogte van de vorderingen en iedere 12 weken ontvangt u een schriftelijke evaluatie op het begeleidingsplan.

Wanneer ik denk dat uw kind meer gebaat is bij een andere vorm van hulpverlening dan zal ik u uiteraard doorverwijzen.

Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen