Werkwijze

Ik start graag met een kort (gratis) kennismakingsgesprek om jou en jouw kind te leren kennen. In dit gesprek wordt de reden van aanmelding duidelijk en kan ik mijn werkwijze toelichten. Dit gesprek kan zowel in mijn praktijk als telefonisch plaatsvinden. Er zijn ook veel ouders die hun kind via de mail aanmelden voor onderzoek – ook dat werkt prima!

De volgende stap is het invullen van enkele formulieren: een toestemmingsformulier dat moet worden ondertekend door de ouders met het wettelijk gezag en een online aanmeldformulier toegespitst op de problematiek. Hierop kunnen jullie uitgebreid informatie geven over jullie kind en daarmee kan ik mij goed voorbereiden op het onderzoek. Bij vragen of complexe problematiek hebben we naar aanleiding van de ingevulde informatie nog contact om het te verhelderen.

Vervolgens zal het psychodiagnostisch/didactisch  onderzoek plaatsvinden, om meer inzicht te krijgen in de (leer)ontwikkeling van jouw kind. Via verschillende toetsen breng ik de cognitieve vermogens en/of het huidige niveau op de verschillende vakgebieden in kaart, analyseer ik de leerproblemen en zal ik handelingsadviezen geven voor begeleiding van jouw kind. Ook kan er een observatie op school plaatsvinden.  Jullie ontvangen dezelfde dag een korte terugkoppeling en later een uitgebreid verslag dat ik zal toelichten in een persoonlijk gesprek. Dit gesprek kan zowel in mijn praktijk als online via beeldbellen plaatsvinden. Dit laatste is erg handig voor gezinnen die verder weg wonen.

Nieuw in mijn aanbod is een follow-up in de klas, ongeveer 6 weken na het adviesgesprek. Ik loop een dagdeel mee met jullie kind en kijk welke adviezen al in de praktijk zijn gebracht. ’s Middags volgt een coaching gesprek met de leerkracht om te kijken hoe het nu gaat en welke stappen er nog genomen kunnen worden om het geheel te finetunen.

Wanneer ik denk dat  jouw kind meer gebaat is bij een andere vorm van hulpverlening dan zal ik jullie uiteraard doorverwijzen.

Onderzoek bij hoogbegaafdheid en leerproblemen