Schoolse vaardigheden

Ik kan didactisch onderzoek doen naar de ontwikkeling van jouw kind op schoolse vaardigheden  op het gebied van

  • Technisch lezen
  • Spelling
  • Rekenen
  • Begrijpend lezen

Je ontvangt per vakgebied een overzicht van het niveau waarop jouw kind functioneert, waar eventuele hiaten zitten in de leerstof en welke tips passend zijn voor de begeleiding van hem/haar.

Zie daarnaast ook voor meer informatie de pagina’s over:

Onderzoek bij hoogbegaafdheid en leerproblemen