Schoolse vaardigheden

Ik kan didactisch onderzoek doen naar de ontwikkeling van uw kind op schoolse vaardigheden  op het gebied van

  • Technisch lezen
  • Spelling
  • Rekenen
  • Begrijpend lezen

U ontvangt per vakgebied een overzicht van het niveau waar uw kind op functioneert, waar eventuele hiaten zitten en welke tips passend zijn voor de begeleiding.

Zie daarnaast ook voor meer informatie de pagina’s over:

Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen