Executieve functies – Beter bij de les

‘Hij is wel slim, maar…’ is een veel gehoorde uitspraak. Soms hebben kinderen wel voldoende cognitieve capaciteiten, maar komen ze toch niet goed tot leren. Ze hebben moeite om hun werk op te starten, door te werken, de instructie te onthouden of om afleidingen om hun heen te negeren. Mogelijk is er dan sprake van een probleem met de executieve functies.

Executieve functies zijn momenteel een veelbesproken onderwerp binnen het onderwijs. Onder de executieve functies worden verstaan; de hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Denk hierbij aan impulsbeheersing, flexibiliteit, taakinitiatie, werkgeheugen, emotieregulatie en gedragsevaluatie.
Naast (of wellicht zelfs méér dan) intelligentie vormen de executieve functies een belangrijke voorspeller van schoolsucces.

Ik kan u helpen meer inzicht te krijgen in de executieve functies van uw kind, door middel van vragenlijsten en enkele testen op het gebied van aandacht/concentratie en werkgeheugen. Ik zal gerichte tips geven om de executieve functies van uw kind te versterken. Daarnaast is begeleiding op het gebied van executieve functies mogelijk. Ik ben opgeleid als trainer van de methode ‘Beter bij de les’, een methode voor het versterken van de executieve functies. Naast deze opdrachten bestaat de les ook uit gesprekken aan de hand van gesprekskaartjes gericht op executieve functies en het spelen van spellen die de executieve functies versterken. Deze spellen kunnen dan gedurende de week ook nog thuis gespeeld worden.

Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen