Follow-up in de klas

Naar aanleiding van de resultaten geef ik allerlei adviezen voor school en thuis. Die zullen lang niet allemaal haalbaar zijn in de praktijk, in een volle klas en met de omstandigheden zoals die zijn op school. Daarom kan ik nu ook een week of 6 na het adviesgesprek langskomen op school. Ik loop dan een dagdeel mee met de leerling en kijk op welke manier de adviezen al worden toegepast.

Aan het einde van de ochtend neem ik een moment met het kind. Wat gaat er al goed? Wat is er veranderd voor hem/haar? Wat kan er nog beter? Waar heeft hij/zij behoefte aan? Daarna is het lunchpauze en neem ik een moment om alles even te laten bezinken en erover na te denken.

’s Middags volgt een ontspannen gesprek met de leerkracht waarin we kijken hoe het nu gaat, wat de ideale situatie zou zijn, waar de leerkracht nu staat in dat proces en welke stappen er genomen kunnen worden om de situatie iets verder te verbeteren. De sleutelbegrippen hierbij komen uit de ecologie van het kind: het kind zelf, de leerkracht, de leerstof, de leeromgeving, de peers en de ouders. Dit alles vat ik vervolgens samen een een kort verslag dat zowel naar school als ouders gaat.

Onderzoek bij hoogbegaafdheid en leerproblemen