Vloeiende intelligentie

Een tijdje geleden werd ik opgebeld met de vraag of ik begeleiding kon bieden op het gebied van fluïde redeneren, oftewel de vloeiende intelligentie. Ik vond het een opmerkelijke en zeer specifieke vraag, maar het maakte mij wel blij dat mensen blijkbaar bij mij terechtkomen als ze daarnaar zoeken op internet.

Mijn antwoord op die vraag was echter “nee, helaas niet”. Begeleiding bieden op puur het fluïde redeneren is lastig en ik vraag mij ook af wat het doel ervan is. De vloeiende intelligentie bestaat namelijk uit het probleemoplossend vermogen in nieuwe situaties, het verbanden leggen tussen informatie en inzicht in problemen. Je zou het ook wel kunnen omschrijven als een ‘aangeboren aanleg’ of ‘aangeboren intelligentie’, die niet aan te leren is. Dit in tegenstelling tot de gekristalliseerde intelligentie, die bestaat uit de kennis die iemand in zijn leven heeft opgebouwd. De gekristalliseerde intelligentie is dus zeer afhankelijk van scholing en cultuur. De verbaal begrip index valt hier bijvoorbeeld onder.
De fluïd redeneren index wordt geacht de meeste samenhang te vertonen met de algemene intelligentie van iemand. Maar het komt pas volledig tot zijn recht wanneer ook de andere indexen (de verbaalbegripindex, de visueel-ruimtelijke index, het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid) een goede basis bieden.

Een verminderd vermogen tot fluïde redeneren kan merkbaar worden in problemen met begrijpend lezen, redactiesommen, het eigen maken van rekenprocedures, getalrelatie, schrijven van essays en ideeën vergelijken. Op deze gebieden kan ik uiteraard wèl begeleiding bieden! Zie je dan het resultaat meteen terug in een hogere score op de fluïd redeneer index? Nee, dat lijkt me niet waarschijnlijk. Het fluïde redeneren wordt in de WISC-V namelijk getest door het maken van vergelijkingen met figuren en het zoeken naar een logisch vervolg in een reeks. En dat oefenen we niet met samenvatten tijdens begrijpend lezen of het maken van redactiesommen.

Maar in de titel van dit blog staat #WISC-V TIPS dus dan verwacht je waarschijnlijk toch wat tips van mij. Je kan de vloeiende intelligentie wel ondersteunen en/of ontlasten wanneer je taken uitvoert. Bijvoorbeeld door stappenplannen en schema’s te gebruiken, vaste oplossingsprocedures te hanteren, samenvattingen te geven, hardop te verwoorden, informatie schematisch weergeven, modelleren, studiemethoden aanleren en oefenen met het trekken van conclusies, oorzaak-gevolg relaties, classificeren & seriëren, analogieën en tegenstellingen.

Dus heeft het zin om puur te gaan oefenen met het fluïde redeneren zodat de score van de fluïd redeneer index omhoog gaat? Nee, dat denk ik niet. Maar voor gerichte begeleiding op de leergebieden waarop het van invloed is zijn de kinderen van harte welkom in mijn praktijk!