Review methode Close Reading

In dit blog ga ik in op mijn bevindingen als remedial teacher met de nieuwe lesmethode Close Reading van Pica. Meer informatie over Close Reading als wijze van begrijpend lezen kunnen jullie vinden op mijn Instagramaccount @margriet_leerondersteuning.

De handleiding
De handleiding heeft een fijn formaat en is overzichtelijk ingedeeld. Eerst wordt er ingegaan op Close Reading in het algemeen en komen de principes ervan aan bod. Een mooie samenvatting voor iemand die er snel mee wil starten. Vervolgens is er een hoofdstuk waarin wordt uitgelegd hoe je zelf teksten kan uitzoeken die geschikt zijn voor Close Reading. Ook komt de opbouw van de sessies aan bod en worden de verschillende werkvormen toegelicht. Bij de werkbladen zit een lijst met zoveel mogelijk vragen die gesteld kunnen worden tijdens de verschillende fases van een les. Het is dus echt de bedoeling om in de toekomst zelf aan de slag te gaan met het zoeken naar geschikte teksten, de methode is niet uitputtend.

Voorbereiding
De teksten behorende bij de lessen worden niet meegeleverd, het vergt dus best een flinke voorbereiding voordat je met de methode aan de slag kan gaan. Misschien hebben jullie een uitgebreide bibliotheek op school, ik moet het doen met de bieb om de hoek. Gelukkig had de bibliotheek de benodigde boeken en kon ik deze allemaal reserveren en ophalen. Ik heb daarna een dikke ordner gemaakt met kopieën van alle teksten en de bijbehorende werkbladen, die met behulp van een wachtwoord te downloaden zijn op de site van Pica. Ik heb alles geprint op extra dik papier, zodat het duurzaam is en ik het makkelijk kan gebruiken om een kopie te maken. Een prentenboek dat gebruikt wordt heb ik aangeschaft.  Zo heb ik alles klaar voor toekomstige lessen.

De lessen
Zowel het deel van de middenbouw (groep 4/5) als die van de bovenbouw (groep 6,7,8) bevat 10 lessen. Iedere les bestaat uit 3 sessies waarin andere aspecten van Close Reading aan bod komen. Ik ben nog zoekende in hoeverre ik dit als aparte les aanbied tijdens de RT of dat ik meerdere sessies bundel. Dit zal ook afhankelijk zijn van de tekst, aangezien sommige teksten zeer kort zijn en andere zeer lang. Als ik uitga van 1 sessie van een tekst per les, dan heb ik dus voor 2 maal 30 sessies = 60 sessies materiaal, verdeeld over 5 jaargroepen. Het zal dus niet voldoende zijn om een uur RT mee te vullen, daarom vul ik het aan met materialen van Nieuwsbegrip om de leesstrategieën mee te oefenen en de werkboeken van Junior Einstein om te oefenen met de vragen zoals deze aan bod komen in de toetsen op school. In mijn ogen geeft dit dan een hele brede, gedegen ondersteuning op het gebied van begrijpend lezen.
Na een aantal lessen geprobeerd te hebben is mijn ervaring dat ik een tekst tijdens 2 RT sessies kan gebruiken, dan hebben we alle opdrachten wel behandeld. Ik heb dus voor ongeveer 40 sessies materiaal vanuit deze methode.

Mijn bevindingen
Ik ben heel enthousiast! Deze manier van werken voegt echt wat toe aan mijn lessen aan de kinderen. Ze komen met heel andere soorten teksten in aanraking en met andere type vraagstellingen. De strategieën voor begrijpend lezen en signaalwoorden e.d. komen nog wel aan bod, maar zijn niet meer een doel op zich. Dat maakt het een stuk afwisselender en uitdagender. De methode geeft voldoende houvast om in de toekomst zelf op zoek te gaan naar geschikte teksten en opdrachten, dus ik denk dat ik nog een ordner met teksten ga proberen te maken.

Hoe vonden de kinderen het?
De kinderen vonden de teksten soms wat lang, maar dat hebben we opgelost doordat ik ook delen voorlas. Ze gingen enthousiast aan de slag met de verschillende opdrachten! Het koffertje met ‘Close Reading Gereedschap’ dat ik had gemaakt, met onder andere een loepje, vonden ze erg leuk en gebruikten ze met plezier tijdens de les.

Conclusie
Ik vind het een mooie aanvulling voor iedere RT praktijk en ben blij dat ik het heb aangeschaft, het was het wachten waard!