Meten is weten!

Bij mijn praktijk kan je terecht voor remedial teaching, onderzoek en bijles. Maar wanneer meld je nou jouw kind aan voor een onderzoek en voor welk type onderzoek kies je dan? Dat is erg afhankelijk van de situatie.

DIDACTISCH ONDERZOEK
Heeft jouw kind bijvoorbeeld al een tijdje moeite met een bepaald vak? Dan lijkt een didactisch onderzoek naar dàt vakgebied een goede keuze. Hiermee kom je te weten waar jouw kind op dit moment staat in zijn/haar ontwikkeling en welke aandachtspunten er zijn voor de begeleiding. Een didactisch onderzoek sluit ik altijd af met gerichte tips.

Heeft jouw kind moeite met meerdere vakken en twijfelen jullie bijvoorbeeld over de overgang naar een volgend leerjaar? Ook in dat geval zou er een didactisch onderzoek afgenomen kunnen worden, maar dan naar meerdere vakgebieden. Per vakgebied krijg je een indicatie waar jouw kind staat op dat moment en alles bij elkaar geeft het een mooi totaaloverzicht welke een rol kan spelen in de besluitvorming met betrekking tot de overgang. Uiteraard bevat het verslag ook tips voor de begeleiding.

INTELLIGENTIEONDERZOEK
Het kan ook zo zijn dat jouw kind uitvalt op meerdere vakgebieden en dat er vragen zijn over zijn/haar capaciteiten. Passen de schoolresultaten van jouw kind bij hetgeen hij/zij kan? Een intelligentieonderzoek kan antwoord geven op de vraag of een kind onder- of juist overvraagd wordt, wat de sterke & minder sterke kanten zijn in zijn/haar intelligentieprofiel en hoe jouw kind het beste geholpen kan worden. Met een capaciteitenonderzoek krijg je niet zozeer tips gericht op een bepaald vakgebied, het zou daarom heel goed naast een didactisch onderzoek afgenomen kunnen worden. Maar ook op zichzelf staand geeft een capaciteitenonderzoek heel veel informatie en aanknopingspunten voor de begeleiding van jouw kind.

DYSLEXIEONDERZOEK
Valt jouw kind uit op met name technisch lezen en spelling dan zou er gedacht kunnen worden aan een dyslexieonderzoek. Er kan een eerste screening worden gedaan om te kijken in hoeverre het risico op dyslexie aanwezig is, maar na 2 periodes van intensieve remediëring kan ook over worden gegaan tot een ‘echt’ dyslexieonderzoek. Dit gaat dan gepaard met een intelligentieonderzoek. Een mogelijk resultaat hieruit kan een dyslexieverklaring zijn.

EXECUTIEVE FUNCTIES
Naast intelligentie zijn ook de executieve functies zeer belangrijk voor schoolsucces. Daaronder verstaan we de hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Kan jouw kind goed plannen & organiseren, zijn/haar werk opstarten, afleidingen negeren en doorwerken? Een eerste screening kan duidelijkheid geven of verder onderzoek naar de executieve functies gewenst is. Dat kan vervolgens uitgebreider bekeken worden door middel van vragenlijsten die worden ingevuld door ouders en leerkracht, concentratietesten en een test naar het werkgeheugen. Ook voor het executief functioneren van jouw kind worden tips gegeven voor de begeleiding.

TIPS
Zoals je ziet gaan alle onderzoeken gepaard met tips. Want als je weet waar de knelpunten zitten dan weet je ook in welke richting je de tips voor de begeleiding moet zoeken. Tips die ik vervolgens zelf zal toepassen tijdens de remedial teaching of tips die de leerkracht van jouw kind in de klas kan toepassen. Ik vind onderzoek doen een erg leuke en interessante kant van mijn werk. Ieder kind en iedere situatie is weer anders, dat maakt het iedere keer weer tot een uitdagende puzzel waarmee ik de hulpvraag waar alles mee begon hoop te kunnen beantwoorden.