Dyslexie

U kunt bij mij terecht voor een dyslexieonderzoek. Een standaard dyslexieonderzoek bestaat naast onderzoek naar de lees- en spellingvaardigheden ook uit onderzoek naar taakgerelateerde vaardigheden (zoals fonologisch bewustzijn, benoemsnelheid) en een intelligentieonderzoek. Wanneer er sprake is van dyslexie dan zal er een dyslexieverklaring worden opgesteld.
Voor de dyslexieonderzoeken werk ik samen met een orthopedagoog/kinder- en jeugdpsycholoog/schoolpsycholoog. Het voordeel hiervan is dat er altijd 2 mensen naar een casus kijken, met elkaar overleggen en dat de expertise van zowel het onderwijs als de psychodiagnostiek zo bij elkaar komen. Daarnaast kunnen de kosten lager worden gehouden.
Wanneer uw zoon/dochter in aanmerking komt voor een onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie volgens de vergoede regeling dan zal ik u doorverwijzen.

Is er bij uw kind dyslexie vastgesteld en komt hij/zij niet in aanmerking voor een vergoede behandeling? In dat geval kan ik uw kind begeleiden op het gebied van lezen en spelling, waarbij we de spelling weer vanaf de basis opbouwen met behulp van de remediërende spellingsmethode Spellingsprint. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de  auditieve kant van het spellen, maken we gebruik van visuele  ondersteuning (via de methode Taal in Blokjes) en duidelijke stappenplannen. Daarnaast zullen we oefenen met het lezen, de leesmotivatie stimuleren en kijken welke hulpmiddelen uw kind kan inzetten om zijn/haar dyslexie te compenseren.

“Het meest trots ben ik op het leren lezen en spellen van een leerling met een ernstige vorm van dyslexie en ASS. Hij had al een training doorlopen via het vergoede dyslexietraject, maar las en spelde daarna nog op niveau M3. Middels intensieve training op maat leest hij inmiddels op niveau AVI E7 en zit hij qua spellen op eind groep 5 niveau” (Margriet)

Taal in Blokjes Spellingsprint

Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen