Rekenen

Word een kei in het automatiseren van rekensommen, meetkunde, breuken & procenten en het oplossen van verhaaltjessommen!

Ik kan het volgende voor uw zoon of dochter betekenen op het gebied van rekenen;

  • Ik kan bij uw kind een uitgebreid rekenonderzoek afnemen op het gebied van inzichtelijk rekenen en hoofdrekenen. Daarnaast zal ik de vaardigheden bekijken die ten grondslag liggen aan het goed kunnen oplossen van rekenopgaven.
  • Op basis van de analyse van het onderzoek zal blijken op welke gebieden er extra begeleiding nodig is.
  • Vervolgens kan ik uw kind deze begeleiding bieden via verschillende remediërende rekenmethodes. Hierbij zal ik zoveel mogelijk gebruik maken van concrete materialen.

“Ik vond de lessen gezellig en heb er veel aan gehad. Nu vind ik breuken, procenten, redactiesommen, delen en vermenigvuldigen niet moeilijk meer!” Nora (12 jr). 

Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen