lezen & spelling

Door gerichte ondersteuning en heldere instructie krijgt ook uw zoon of dochter het technisch lezen en spellen onder de knie!

Zowel voor de ondersteuning op het gebied van spelling als technisch lezen zal ik eerst nagaan in hoeverre uw kind de  vaardigheden beheerst die ten grondslag liggen aan het lezen en/of spellen. Vervolgens kan de begeleiding zeer gericht plaatsvinden,  afgestemd op de vaardigheden en spellingcategorieën die uw kind nog moet leren.

Voor het leren lezen maak ik onder andere gebruik van de principes van Connect- en Ralfilezen. Ik probeer qua teksten aan te sluiten bij de interesses van uw kind, omdat leesmotivatie erg belangrijk is. Spelling bouwen we weer op vanaf de basis met behulp van de  remediërende spellingmethodes Spellingsprint en Spelling in de Lift. Uw kind leert via duidelijke stappen de spellingregels toe te passen, waarbij er veel aandacht is voor de auditieve oefeningen die hieraan vooraf gaan. Ook maken we gebruik van de spellingmethode “Spel als een detective” die ik zelf heb ontwikkeld, wanneer uw kind nog moeite heeft met de spellingcategorieën die worden aangeboden in groep 4 en 5. Kijk op www.spelalseendetective.nl voor meer informatie over deze methode.

Daarnaast werk ik ook met Taal in Blokjes om de spellingsregels op een visueel inzichtelijke manier aan te bieden. Door mijn wijze van aanbieding worden zelfcorrectie en het spellingbewustzijn van kinderen gestimuleerd (dit is de metacognitieve vaardigheid die kinderen in staat stelt in te schatten welke woorden zij wel/niet correct kunnen spellen).
Thuis kunnen de kinderen hun spelling op speelse wijze oefenen via het online programma Taalblobs.

Taal in Blokjes boeken

Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen