Tarieven

Mijn tarieven zijn gebaseerd op een aantal uitgangspunten;

Ik zie remedial teaching als een specialisme. Om dit beroep uit te
oefenen heb ik na mijn opleiding tot leerkracht een 2-jarige post HBO opleiding gevolgd, zodat ik hulpverlening van hoogwaardige kwaliteit kan leveren aan kinderen. Ik kijk grondig waar de knelpunten zitten en bied hierop gerichte begeleiding die ik ieder keer bijstel aan hetgeen ik observeer bij uw kind.

Het werk als remedial teacher is een vrij beroep, iedereen mag zich zo noemen ongeacht zijn opleiding. Dit brengt grote verschillen in tarieven met zich mee, maar daarnaast ook grote verschillen in kwaliteit. Bij mij krijgt uw kind begeleiding met behulp van speciaal ontwikkelde remediërende lesmethoden en hulpmiddelen die ik aanpas aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Ik bereid mijn lessen zorgvuldig voor, schrijf een begeleidingsplan en houd de
vorderingen bij in een logboek.

Investeren in de toekomst van uw kind is in mijn ogen de beste
investering die u voor uw zoon of dochter kunt doen. Het resultaat van de begeleiding zal ook langer merkbaar zijn in de leerontwikkeling van uw kind dan alleen tijdens de weken waarin de begeleiding plaatsvindt.