Over mij

Mijn hart ligt bij het helpen van kinderen die op één of andere manier niet het gemiddelde pad bewandelen, kinderen met specifieke (onderwijs)behoeften. Ik vind het een uitdaging om te kijken waar de knelpunten zitten en hoe we deze leerling het beste kunnen ondersteunen.

Onderwijs en psychodiagnostiek komen in mijn praktijk bij elkaar.
Ik heb, sinds 2004, 16 jaar lang in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht, intern begeleider en remedial teacher. Daarnaast ben ik afgestudeerd als psychodiagnostisch specialist in het onderwijs. De afgelopen jaren heb ik mij verder gespecialiseerd in intelligentie, dyslexie en neurodiagnostiek. Momenteel volg ik de postmaster opleiding ‘Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen’ van Rino, Utrecht.
Sinds 2020 werk ik als psychologisch assistent op de afdeling Kindergeneeskunde medische psychologie in een ziekenhuis, waar ik verantwoordelijk ben voor het uitvoeren van de psychodiagnostische onderzoeken (intelligentie-, persoonlijkheids- en neuropsychologisch onderzoek) bij patiënten tot 18 jaar. Net als in mijn praktijk werk ik hiervoor onder supervisie van een BIG-geregistreerde psycholoog.

Sinds 2014 heb ik mijn praktijk ‘Margriet Smit Leerondersteuning’ in Hoofddorp. Ouders en scholen kunnen in mijn praktijk terecht voor onderzoek en remedial teaching.

Ik heb veel ervaring op het gebied van:

 • Het uitvoeren van didactisch/psychodiagnostisch onderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Executieve functies
 • Dyslexie
 • Ernstige rekenproblemen
 • Ondersteuning op het gebied van lezen en spelling
 • Adaptief onderwijs en het aanpassen van leerstof aan de onderwijsbehoeften van een leerling
 • Meer-/hoogbegaafdheid
 • Faalangst
 • Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief
 • Leren leren
 • Het observeren van kinderen
 • Braillelezen
 • NT2

De afgelopen jaren heb ik onder andere gewerkt met leerlingen met ASS, AD(H)D, ESM/TOS, dyslexie, ernstige rekenproblemen, een lichamelijke handicap, een visuele beperking en kinderen die capaciteiten hebben op moeilijk lerend niveau of juist hoogbegaafd niveau.

In 2019 en 2020 heb ik gewerkt aan het ontwikkelen van mijn eigen online spellingmethode “Spel als een detective”. Meer informatie over deze methode is te vinden op www.spelalseendetective.nl.

Ik ben lid van de Vereniging Van Psychodiagnostisch Werkenden (www.devvp.nl) en de Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers (www.lbrt.nl). Ik werk volgens de beroepscodes voor psychodiagnostisch werkenden en remedial teachers.

Naast mijn werk binnen het onderwijs ben ik moeder van een dochter van 13 jaar, hou ik van pianospelen en lezen en heb ik mij jaren ingezet voor kinderen in achterstandssituaties in Indonesië via de stichting RumahBambu die ik daarvoor heb opgericht.

Margriet Smit
psychodiagnostisch specialist in het onderwijs & remedial teacher

 

Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen