Over mij

Mijn hart ligt bij het helpen van kinderen die op één of andere manier niet het gemiddelde pad bewandelen, kinderen met specifieke (onderwijs)behoeften. Ik vind het een uitdaging om te kijken waar de knelpunten zitten en hoe we deze leerling het beste kunnen ondersteunen.

Onderwijs en psychodiagnostiek komen in mijn praktijk bij elkaar.
Ik heb, sinds 2004, 16 jaar lang in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht, intern begeleider en remedial teacher. Daarnaast ben ik afgestudeerd als psychodiagnostisch specialist in het onderwijs. De afgelopen jaren heb ik mij verder gespecialiseerd in intelligentie en dyslexie.
Sinds 2020 werk ik als psychologisch assistent op de afdeling Kindergeneeskunde medische psychologie in een ziekenhuis, waar ik verantwoordelijk ben voor het uitvoeren van de psychodiagnostische onderzoeken bij patiënten tot 16 jaar.

Sinds 2014 heb ik mijn praktijk ‘Margriet Smit Leerondersteuning’ in Hoofddorp. Ouders en scholen kunnen in mijn praktijk terecht voor remedial teaching, onderzoek en bijles.

Ik heb veel ervaring op het gebied van:

 • Het uitvoeren van didactisch/psychodiagnostisch onderzoek
 • Dyslexie
 • Ernstige rekenproblemen
 • Ondersteuning op het gebied van lezen en spelling
 • Adaptief onderwijs en het aanpassen van leerstof aan de onderwijsbehoeften van een leerling
 • Meer-/hoogbegaafdheid
 • Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief
 • Leren leren
 • Het observeren van kinderen
 • Braillelezen
 • NT2

De afgelopen jaren heb ik onder andere gewerkt met leerlingen met ASS, AD(H)D, ESM/TOS, dyslexie, ernstige rekenproblemen, een lichamelijke handicap, een visuele beperking en kinderen die capaciteiten hebben op moeilijk lerend niveau of juist hoogbegaafd niveau.

In 2019 en 2020 heb ik gewerkt aan het ontwikkelen van mijn eigen online spellingmethode “Spel als een detective”. Meer informatie over deze methode is te vinden op www.spelalseendetective.nl.

Naast mijn werk binnen het onderwijs ben ik moeder van een dochter van 12 jaar. In mijn vrije tijd zet ik mij in voor kinderen in achterstandssituaties in Indonesië, via de stichting die ik hiervoor heb opgericht: Stichting RumahBambu.

Margriet Smit
psychodiagnostisch specialist in het onderwijs & remedial teacher