Cito

Vol zelfvertrouwen beginnen aan de citotoetsen, het kan!

Graag wil ik voorop stellen dat ik niet de toetsen die daadwerkelijk worden afgenomen ga oefenen met kinderen – ik geloof er namelijk niet in dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind.

Wat ik wèl doe is nagaan waardoor uw zoon of dochter moeite heeft met de toetsen, gerichte begeleiding bieden op deze onderdelen en vervolgens samen met uw kind cito-achtige vragen doornemen om zo vertrouwd te raken met de wijze van vraagstelling.
Sommige kinderen worden in verwarring gebracht door de wijze van vraagstelling, terwijl de kennis wel aanwezig is. Of ze hebben bijvoorbeeld last van faalangst, waardoor ze gehinderd worden tijdens toetsing. Ik probeer te achterhalen wat de oorzaak is en bied uw kind begeleiding op maat.

Haal meer leerrendement uit ‘citotraining’ met behulp van gerichte begeleiding op de onderdelen die uw zoon of dochter moeilijk vindt.

Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen