Over mij

Mijn naam is Margriet Smit en ik ben ruim 14 jaar werkzaam binnen het onderwijs. Ik ben gediplomeerd als psychodiagnostisch specialist in het onderwijs, remedial teacher, intern begeleider, leerkracht basisonderwijs en Montessori leerkracht.
Ik ben lid van de landelijke beroepsvereniging voor remedial teachers.

De afgelopen 14 jaar heb ik gewerkt als groepsleerkracht, intern begeleider en remedial teacher op verschillende scholen in binnen-  en buitenland. Daarnaast was ik actief in de werkgroepen van het SWV Passend Onderwijs rondom ‘leren leren’ en het ontwikkelingsperspectief. De afgelopen jaren heb ik nascholing gevolgd op het gebied van diagnostiek, intelligentie en dyslexie. Momenteel ben ik werkzaam op school als intern begeleider en remedial teacher en werk ik daarnaast sinds 2014 in mijn eigen praktijk.
Ik heb veel ervaring op het gebied van:

 • Het uitvoeren van didactisch/psychodiagnostisch onderzoek
 • Dyslexie
 • Ernstige rekenproblemen
 • Ondersteuning op het gebied van lezen en spelling
 • Adaptief onderwijs en het aanpassen van leerstof aan de onderwijsbehoeften van een leerling
 • Meer-/hoogbegaafdheid
 • Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief
 • Leren leren
 • Het observeren van kinderen
 • Braillelezen
 • NT2

De afgelopen jaren heb ik onder andere gewerkt met leerlingen met ASS, AD(H)D, ESM/TOS, dyslexie, ernstige rekenproblemen, fixatie disparatie, een lichamelijke handicap, een visuele beperking en kinderen die capaciteiten hebben op moeilijk lerend niveau of juist hoogbegaafd niveau.

Naast mijn werk binnen het onderwijs ben ik moeder van een dochter van 10 jaar. In mijn vrije tijd zet ik mij in voor kinderen in achterstandssituaties in Indonesië, via de stichting die ik hiervoor heb opgericht: Stichting RumahBambu.